Kako nastaje magla?

magla-serb.rs

Pogled na maglovitu dolinu (foto:serb.rs)

Kondenzacijom vodene pare u vazduhu.

Magla u meteorologiji predstavlja pojavu u prizemnom sloju toposfere. U stvari to je oblak koji čine vodene kapljice ili ledeni kristali koji su toliko sitni i lagani da mogu da lebde u vazduhu.
Kondenzacijom vodene pare u vazduhu dolazi do stvaranja magle. Vazduh može da sadrži mnogo vodene pare, koja hladeći se dostiže tačku zasićenja, pa se molekuli vode kondenzuju u kapljice.  Kondenzacija započinje kada je relativna vlažnost vazduha manja od 100 odsto.

(www.serb.rs)