„NATO je mutirao posle Jugoslavije“

kosovo-granica-serb.rs

NATO vojnici naadministrativnom prelazu (foto:europetalks.wordpress.com)

Kosovo i bombardovanje Jugoslavije bili su prekretnica za NATO – od tada se zapadne vojne intervencije širom sveta više i ne propituju, smatra istoričar Kurt Grič. Veliki intervju povodom njegove knjige „Rat za Kosovo“.

“Kosovo je bilo na početku kao rat u kojem je NATO sebe ovlastio da deluje van granica članica Alijanse. Kosovo je na početku novih ratova, slede druge intervencije u inostranstvu, Makedonija, rat u Avganistanu, Irak – gde nisu učestvovali sve članice NATO, onda 2011. Libija i u međuvremenu i istočno proširenje NATO koje se razvija od devedesetih do danas i vodi do rivalskog odnosa sa Rusijom. Neki kažu da je to ponovo oživelo Hladni rat. Ali na početku svega je Kosovski rat“, navodi Grič.

U knjizi je naveo da je intervencijom iz 1999. godine NATO od “odbrambenog“ prerastao u “intervencionistički“ savez.

“Vrlo konkretno u tome što je napad na Jugoslaviju počeo bez rezolucije Saveta bezbednosti i tako de jure bio napadački rat zabranjen međunarodnim pravom. To se vidi i po tome što je NATO u aprilu 1999, povodom svog pedesetogodišnjeg postojanja, proširio sopstveni ugovor. U odlučujućim delovima je prešao sa defanzivnih na ofanzivne zadatke, sa odbrane na intervencije“, dodaje Grič.

Uveren je i da je već bilo prekasno kada je došlo do pregovora u Rambujeu i da su postojali planovi napada i čvrsta odluka da se u njih krene.

Ističe da su postavljeni uslovi koje Slobodan Milošević nije mogao da prihvati, ali je prihvatio štošta nakon 78 dana bombardovanja, osim jednog.

“Nije prihvatio da NATO trupe okupiraju Srbiju i Kosovo. Dakle u Sporazumu iz Rambujea, u 8. članu dodatnog dokumenta poznatog kao Aneks B, stajalo je da NATO u celoj Jugoslaviji sme slobodno da se kreće. Čak da bi Jugoslavija, to jest Srbija, morala da plati za smeštaj i boravak trupa NATO, a te trupe naravno – kao i širom sveta – ne bi potpadale pod jurisdikciju zemlje u kojoj se nalaze već samo pod sopstvena pravila. Taj pasus Milošević na kraju nije morao da prihvati“, kaže Grič za Dojče vele.

*Doktor Kurt Grič, 1976, je italijanski istoričar i istraživač konflikata. Bavi se savremenom istorijom, konfliktima i medijima. Od 2000. se intenzivno bavi sukobom u bivšoj Jugoslaviji, o čemu je do sada objavio tri knjige i pedesetak stručnih tekstova. Predaje istoriju i nemački u jednoj gimnaziji u Švajcarskoj i saradnik je Instituta za savremenu istoriju u Inzbruku. Njegova knjiga „Rat za Kosovo“ trebalo bi da bude objavljena i na srpskom jeziku do kraja godine.

(www.serb.rs)