Morales: Zemlje koje se potčine MMF nemaju šansu da se izvuku iz problema

evo-morales-bolivia-serb.rs

Predsednik Bolivije Evo Morales. (foto:www.t13.cl)

Morales je naglasio da je i njegova zemlja imala „negativno iskustvo sa MMF“

Predsednik Bolivije pritom je naglasio: „MMF nikada nije pomagao državama i neće im ni pomagati. MMF je instrument ekonomske dominacije i ekonomskog intervencionizma“.

Morales je naglasio da je i njegova zemlja imala „negativno iskustvo sa MMF“, pored ostalog i zato što se suočila da nametnutom liberalizacijom tržišta i nizom drugih uslova.

Zbog toga je ekonomija Bolivije tokom deset godina – upravo zbog „preporuka MMF“ – ostala bez 32 milijarde dolara prihoda od nafte.

(www.serb.rs)