Migranati se vraćaju u Grčku, ne mogu da nastave ka EU

izbeglice-grčka-makedonija-serb.rs

Na granici Makedonije i Grčke (foto:newscollection.tk)

Deo migranata koji su ilegalno ušli u Makedoniju kod sela Moin, počeo je sam da se vraća u Grčku, a makedonske vlasti očekuju da će u toku dana biti postignut dogovor o vraćanju svih migranata na grčku stranu granice, javila je danas MIA.

Prema makedonskoj državnoj agenciji, deo migranata koji su juče ilegalno ušli u Makedoniju počeo je sam da se vraća na grčku stranu granice kada su shvatili da ne mogu da nastave put dalje ka zemljama EU.

Veći deo te grupe od oko 1.500 migranata se, prema podacima djevdjelijskog Regionalnog centra za upravljanje krizama, i dalje nalazi u blizini makedonskog sela Moin, gde su ih presreli i zadržali makedonska vojska i policija.

Taj centar je saopštio da su grupu migranata prilikom dolaska do sela Moin iz izbegličkog centra u Idomeniju usmeravale grčke nevladine organizacije. Aktivisti tih organizacija su migrantima delili i letke na grčkom i arapskom jeziku s uputstvima kako da predju granicu.

U toku dana se, kako se navodi, očekuje da dve strane postignu dogovor o vraćanju svih migranata na grčku teritoriju, odnosno u kamp Idomeni, odakle su se uputili za Makedoniju preko „divljih prelaza“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo je da je juče u 15.30 oko 1.500 migranata ilegalno prešlo makedonsku granicu u blizini djevdjelijskog sela Moin.

Pored te grupe, kako se navodi, na samoj graničnoj liniji sprečen je ulazak još jedne grupe od oko 600 migranata koja je pokušala ilegalno da udje u Makedoniju.

Prema MUP-u, zajedno sa migrantima u Makedoniju ilegalno su ušla i 72 strana novinara. Oni su odmah vraćeni u Grčku. U tranzitnom centru Vinojug kod Djevdjelije skoro da nema migranata i izbeglica.

(www.serb.rs)