Za 3 meseca bez 1.000 lekara, odlaze sve više

lekar-simptomi-serb.rs

Lekari odlaze iz Srbija (foto:www.huffingtonpost.com)

Vojvodina je za prva tri meseca ove godine ostala bez 970 zaposlenih lekara, od čega 143 nisu ispunili uslov za dobijanje licence a zahtev nije podnelo njih 827

„Početkom godine više od 4.000 lekara je trebalo da obnovi licencu, od tog broja većina lekara je podnela zahtev i stekla uslove za obnovu licence. Oko 630 lekara nije obnovilo licencu jer neki nisu ispunili uslove, odnosno nisu imali dovoljan broj bodova, a drugi nisu želeli da ostanu da rade“, kaže za RTV Taita Stojiljković, predsednica Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Vojvodine.

Ona kaže da je 15. decembra 2015. promenjen pravilnik o sticanju uslova za obnovu licence tako da je veći broj lekara ispunio te uslove. Ipak, manji broj njih nije ispunio uslove, ali su imali mogućnost da polaganjem određenih ispita steknu potreban broj bodova, što je većina i uradila.

„Zdravstvena inspekcija često kontroliše lekare da li ispunjavaju uslove za licencu, jer je to veoma bitno. Lekari su svakako zainteresovani za sve vidove usavršavanja koji im, između ostalog, donosi i neophodne bodove“, kaže Stojiljkovićeva.

Naša sagovornica dodaje da mnogo lekara odlazi na rad u inostrastvo pa je prošle godine Lekarska komora Vojvodine izdala 125 sertifikata za izlazak iz zemlje. Od početka ove godine izdato je čak 75 sertifikata.

“Broj onih koji su otišli u inostranstvo, dakle, povećan je. Mladi ljudi žele da odu“, kaže Stojiljkovićeva.

(www.serb.rs)