Subvencije zaobilaze nerazvijene

novac-serb.rs

Subvencije zaobilaze nerazvijene (foto ilustracija:www.sprv.org.rs)

Srbija je od 2014. do 2016. godine skoro polovinu subvencija za podsticaj investicija, koje su prioritetno namenjene manje razvijenim lokalnim samoupravama, dodelila kompanijama u Beogradu i Novom Sadu, saopštila je Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa sedištem u Nišu.

U isto vreme, za korisnike u ekonomski devastiranim opštinama država je opredelila nepunih četiri odsto sredstava, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Prema istraživanju Nacionalne koalicije za decentralizaciju, od ukupnih subvencija u tom periodu, koje su iznosile 164 miliona evra, samo 5,9 miliona, ili oko 3,6 odsto, otišlo je kompanijama koje posluju na devastiranim područjima.

Prema zvaničnim i drugim dostupnim podacima, od 30 ugovora koje je od aprila 2014. do aprila 2016. godine Ministarstvo privrede zaključilo sa investitorima u cilju dodele državnih subvencija, samo se tri odnose na investicije u lokalnim samoupravama koje su pozitivnim propisima označene kao „devastirana područja“.

Investitori su, inače, po osnovu tih 30 ugovora dužni da ulože ukupno 518.188.202 evra i zaposle 21.910 radnika na neodređeno vreme u periodu od tri ili pet godina.

Iako je zakonom o dodeli državne pomoći jasno definisano da subvencije treba da omoguće razvoj područja sa izuzetno niskim životnim standardom, ili sa visokom stopom nezaposlenosti, polovina novca je dodeljena kompanijama koje posluju u Beogradu i Novom Sadu.

Kako se ističe u saopštenju, to u najmanju ruku ukazuje da se zakon neadekvatmo primenjuje i da se komisija prilikom odlučivanja nije vodila isključivo zakonskim odredbama.

Problem je i to što nemamo nijednu ozbiljnu analizu i ne znamo kakvi su efekti tih subvencija, a uredba o dodeli državne pomoći promenjena je devet puta za ovih sedam godina, dok su pojedini ugovori i danas tajni, izjavila je istraživač Nacionalne koalicije za decentralizaciju Jovana Strahinić.

(www.serb.rs)