Srpski vojnici na američkoj vežbi u Nemačkoj

serbia-us-army-srbija-vojska-nato-SAD-trening-serb.rs

Srpski vojnici naoružani puškama M-16 na jednoj od ranijih vežbi (foto:inserbia.info)

SAD organizuju vežbu u kojoj će biti angažovano oko pet hiljada vojnika iz 18 država. – Desant 1.200 padobranaca

Sto vojnika iz Srbije učestvovaće na predstojećoj vežbi u Nemačkoj koju organizuje Evropska komanda Oružanih snaga SAD, na kojoj će biti angažovano oko pet hiljada vojnika. Osim Amerikanaca, na vežbi „Saber Junction 2016” koja će se održati na poligonu u Hohenfelsu u Bavarskoj od 31. marta do 24. aprila, učestvovaće vojnici iz ukupno 18 savezničkih (članice NATO-a) i partnerskih država kao što su Srbija, BiH, Makedonija, Jermenija, Moldavija i Švedska.
Kako kažu u Ministarstvu odbrane, ova vežba je organizovana tako da omogući širok spektar združenih kopnenih operacija kao što su jednovremeno izvođenje napadačkih i odbrambenih operacija, kao i sprovođenje zadataka stabilizacije sa težištem na razvoju interoperabilnosti na taktičkom nivou između snaga SAD, država NATO i partnera.

– Za srpsku stranu vežba je, sem sa stanovišta unapređenja interoperabilnosti na taktičkom nivou, značajna i kao priprema jedinica i komandi za učešće u mirovnim misijama. Konkretne aktivnosti tokom vežbi zavisiće od odluka vežbajućih komandi tokom vežbe, a koje nisu unapred u potpunosti definisane – navodi se u odgovorima Ministarstva odbrane.

Za vežbe u organizaciji Evropske komande oružanih snaga SAD, kako kažu, najčešće se ne dobijaju pozivi. Učešće na njima se zasniva na usaglašenim planovima bilateralne vojne saradnje Srbije i SAD, odnosno na obostranoj koristi od zajedničkog učešća na konkretnoj aktivnosti.

– Postupak podrazumeva razmatranje mogućnosti učešća partnerskih oružanih snaga, tako što naša strana izrazi zainteresovanost za učešće na konkretnoj vežbi, a zatim se zajednički razmatra nivo eventualne podrške SAD koje, u ovom konkretnom slučaju snose sve troškove učešća pripadnika Vojske Srbije na vežbi, izuzimajući pripadajuće dnevnice. Učešće se planira godišnjim planovima bilateralne saradnje, a konkretizuje se tokom planskih konferencija – objašnjavaju u Ministarstvu odbrane.

Planirano je da pripadnici Vojske Srbije na vežbi koriste sopstveno naoružanje i opremu, dok američka strana obezbeđuje smeštaj, ishranu i eventualno vozila i drugu opremu, u skladu sa potrebama vežbe i mogućnostima organizatora. Kako ističu u Ministarstvu odbrane, dosadašnji nivo podrške američke strane je bio značajan i omogućio je učešće Vojske Srbije na dve do tri vežbe godišnje na poligonu u Hohenfelsu od 2012. godine.

Amerikanci će na ovoj vežbi angažovati oko 3.500 vojnika. Kako je saopštila američka vojska, fokus njihovog angažovanja biće na uvežbavanju 173. vazdušnodesantne brigade, bazirane u Vičenci, u Italiji. Oko 1.200 padobranaca, među kojima će biti i padobranci iz Italije, Poljske i Velike Britanije, izvešće vazdušni desant u okolini Hohenfelsa. Osim toga, nekoliko savezničkih jedinica u Litvaniji i Rumuniji će, pomoću digitalnih komunikacija, kroz poseban metod simulacija biti uključene u program vežbe.

(www.serb.rs)