Srbija zatvorila granicu sa Makedonijom

Granični pojas sa Makedonijom (foto:news.yahoo.com)

Srbija je danas zatvorila granicu s Makedonijom za migrante, jer Hrvatska ne pušta izbeglice dalje ka Sloveniji i Austriji.

S obzirom na to da od juče po podne nijedan voz sa migrantima nije krenuo iz Šida, a da je još oko 250 izbeglica na putu od Preševa ka hrvatskoj granici, naša zemlja se odlučila na ovaj korak da ne bi došlo do nagomilavanja ljudi kod nas.

U Prihvatnom centru u Preševu potvrđeno je RTS-u da jutros od osam časova nijedan migrant nije došao u taj centar, kao i da ne znaju da li će oni nastaviti da dolaze.

I Makedonija je posle ovoga bila primorana da spusti rampu ka Grčkoj.

(www.serb.rs)