Srbija: Zajednički timovi policije i vojske štite granice od migranata

grčko-makedonska-granica-izbeglice-serb.rs

Na granici Makedonije i Grčke (foto:gandhara.rferl.org)

Vlada Srbije odlučila je da pooštri politiku prema migrantima. Odlučeno je da se formiraju zajednički timovi policije i vojske koji će štititi granice od ilegalnog ulaska migranata, a takođe, biće pooštreni i uslovi za pružanje azila.

Srbija se odlučila za nove mjere nakon što je krenuo novi talas migranta preko Srbije. Priliv izbjeglica je bio stao nakon što je Makedonija krajem prošle godine zatvorila granice, a policija je poslednjih nekoliko nedjelja presjekla nekoliko ruta za migrante koji su najčešće hladnjačama prebacivani do mađarske granice.

I pored oštrih kritika EU Mađarska je jedina zemlja koja je uspješno zaustavila priliv migranta, smatrajući da time štiti državu i njene građane jer zajedničko rješenje za izbjeglice u EU ne postoji. Podsjetimo, zajedno sa migrantima, u Evropu ulaze i džihadisti.

S obzirom na nepredvidivost migrantske krize koja je dodatno pogoršana nestabilnom bezbednosnom i političkom situacijom u Turskoj, neophodno da u narednom koraku „Srbija podigne barijere na granicama i tako u potpunosti spreči svaki pokušaj nelegalnog ulaska migranata na teritoriju Srbije“.

(www.serb.rs)