Srbija ostvarila napredak, korupcija i dalje rasprostranjena

mito-korupcija-novac-serb.rs

Korupcija u svim sferama društva (foto:crna.gora.me)

Prema izveštaju Evropske komisije o napretku za 2015. godinu, Srbija je ostvarila izvestan napredak u sprečavanju i borbi protiv korupcije, ali je korupcija i dalje široko rasprostranjena u mnogim oblastima, izjavila je danas direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić.

I dok se u izveštaju konstatuje da Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije nije dala očekivane rezultate, Babić ističe da se, s druge strane, konstatuje da institucije Srbije koje se bave prevencijom korupcije u potpunosti ispunjavaju međunarodne standarde i pokazuju dobar potencijal.

“Posebno je Agencija za borbu protiv korupcije prepoznata kao ključna institucija za koju se konstatuje da je nastavila da ostvaruje dobar učinak u skladu sa svojim mandatom uprkos zakonskim i institucionalnim preprekama i ograničenim resursima“, rekla je Tanjugu Babić dodajući da je to za instituciju na čijem je čelu izuzetno značajno.

Babić navodi i da se u izveštaju posebno ističe potreba hitnog donošenja novog zakona koji Agenciji treba da omogući da ojača svoju ulogu ključne institucije, neophodnost izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i da se Agenciji obezbede finansijska sredstva da bi mogla da sprovodi svoj mandat.

Generalno se konstatuje da nedostaci zakona pogoduju korupciji, objašnjava ona i dodaje da se od Srbije, takođe, očekuje primena sankcija.

Kako kaže, i u Nacrtu rezolucije o Srbiji koju je prošle sedmice uputio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister vlasti u Srbiji se pozivaju da Agenciji obezbede finansijska sredstva kako bi mogla u potpunosti i efikasno da ispunjava svoj mandat.

“Sa donošenjem novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije se, nažalost, mnogo kasni. Nadam se da ćemo uspeti da do kraja godine dobijemo nacrt novog zakona u skladu sa našim predlozima i sa onim što su i preporuke Evropske komisije“, rekla je Babić.

Govoreći o Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, direktorka Agencije je istakla da su neophodne izmene tog zakona.

Podseća da je u 2014. godini bila formirana radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, da je radna grupa, u kojoj su bila i dva predstavnika Agencije, završila svoj zadatak, ali da taj nacrt nikada nije dobio formu predloga koji bi se nasao pred narodnim poslanicima.

“Ono na čemu i Evropska komisija insistira u poslednjem izveštaju o napretku Srbije je neophodnost izmena tog zakona, uz uzimanje u obzir preporuka ODIHR-a“, navodi Babić.

Prema njenim rečima, ono na čemu Evropska komisija, ali i sama Agencija, insistiraju i stalno ponavljaju je i da uspešne borbe protiv korupcije nema bez jake međuinstitucionalne saradnje.

Kako kaže, ta saradnja je unapređena, ali mora i dalje da se jača jer bez toga nema vidljivih i osetnih rezultata.

“Voleli bismo da ono što uradimo u slučajevima sumnji na ozbiljne povrede zakona dobije svoj epilog tamo gde treba, a to su sudovi. Nažalost za sada ne možemo reći da smo zadovoljni brojem donetih presuda“, smatra Babić dodajući da može da se kaže da se vidi određeni napredak.

Agencija sa svoje strane daje sve da tu saradnju sa svim drugim relevantnim institucijama stalno unapređuje i jača, ističe ona objašnjavajući da koliko god da Agencija radi njeni rezultati ne mogu da se vide ako ne dobiju svoj epilog na sudu.

(www.serb.rs)