Srbija nije zaustavila partijsko zapošljavanje

Zoran-Stojiljković-savet-za-borbu-protiv-korupcije-serb.rs

Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije (foto:www.novosti.rs)

Uticaj političkih faktora na zapošljavanje i napredovanje, kao i pravna nesigurnost stvaraju prostor za korupciju prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, ocenjeno je danas u Beogradu na predstavljanju projekta „Zaustavimo političko zapošljavanje“ i „Transparentno do posla“.

Projekat su realizovali Fondacija Centar za demokratiju i Centar za slobodne izbore i demokratiju, čiji predstavnici su ukazali šta treba promeniti u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru, uključujući i kontradiktorne zakone i nedostatak transparentnosti u konkursima.

Predstavnik Cesida Bojan Klačar rekao je da nisu dovoljno jasni kriterijumi koji se koriste prilikom zapošljavanja, kao i da javni konkursi nisu dovoljno transparentni, „odnosno da su iz raznih razloga nedovoljno dostupni ljudima koji žele da konkurišu“.

„Zaključili smo da postoje velika diskreciona ovlašćenja ljudi u komisijama koji na kraju odlučuju ko će da bude primljen„, rekao je on ukazavši i da je zakonska regulativa nekoegzistenta tako da je teško pratiti koja se rešenja primenjuju i da li u okviru primene „dolazi do njihovog kršenja“.

On je rekao i da je zakonska regulativa „veoma često zastarela i nedorečena“, ukazavši da „diskreciono pravo može da se smanji tako što će u većoj meri biti obezbedjeno pisano testiranje u kome diskrecioni faktor ne dolazi do izražaja“.

Prema njegovim rečima, može da se smanji broj ugovora o delu kao i o privremenim i povremenim poslovima, „jer u državnom sektoru treba da rade ljudi koji rade na neodredjeno vreme“.

Predstavnica Fondacije Nataša Vučković je rekla da se skup održava u trenutku kada se u parlametnu usvaja novi zakon o platama u javnom sektoru „koji će uvesti razne koeficijente i kriterijume kojima se neće uvesti veći red u zapošljavanje u javnom sektoru“.

Prema njenim rečima, taj zakon ne samo da će omogućiti partijsko zapošljavanje već će dovesti i do partijskog nepredovanja u službi jer se omogućava jako mnogo arbitrarnog odlučivanja koje nije zasnovano na kriterijumima.

Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije rekao je da je očito da Srbija nije uspela u poslednjih godinu dana da zaustavi partijsko zapošljavanje, tako da je „vladajuća Srpska napredna stranka trenutno najveća i najbrojnija socijalna organizacija u zemlji“.

On je podsetio i da je tradicija partijskog zapošljavanja jako duga.

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je da se rešenje za zaustavljanje partijskog zapošljavanje može tražiti na više načina, „ali da je najbolje tražiti ga kroz uvodjenje jasnih kriterijuma koji bi morali da važe pri svakom zapošljavanju“.

„Ako su kriterijumi precizni onda se mogu numerički izraziti i kasnije proveravati i to je ključ rešenje…Kada god ima diskrecije i dokle god onaj ko vrši zapošljavanje to ne mora da pravda onda je mnogo lakše zataškati čitavu stvar, odnosno prikriti dokaze da je bilo političkog zapošljavanja“, kazao je Nenadić.

(www.serb.rs)