Šabić: Zabrinjavajuća zaštita podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić (foto:www.dijalog.net)

Stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Srbiji je zabrinjavajuće.

Odgovornosti nadležnih državnih institucija zapravo nema i ona je sporadična i kozmetička, ocenio je danas Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

On je na obeležavanju Dana zaštite podataka o ličnosti zapitao kako poštovati evropske standarde u toj oblasti, ako sama država svojim nečinjenjem „kaže da je to nebitno“.

Poverenik je takvo stanje ilustrovao najdrastičnijim primerom – da je krajem prošle godine zastareo prekršajni postupak koji je on podneo protiv Agencije za privatizaciju, koja je stavila na uvid na Internetu bazu sa podacima 5.190.000 građana Srbije. Šabić je ukazao da je Povereniku prethodno rečeno da je ta baza podataka zaštićena i da se u nju ulazi preko šifre, ali da se kasnije ispstavilo da je otvorena.

Srbija je u oblasti zaštite podataka o ličnosti, upozorio je Šabić, suočena sa nekim problemima koji su specifično naši i „ružni su, opterećujući i suvišni“, a mogli bi se lako rešiti da je u državi više racionalnog razmišljanja.

Prema njegovim rečima, novi zakon u toj oblasti mogao je i trebalo da bude donet 2012. godine, a nemamo ga ni danas, strategija je usvojena 2010. godine, dok akcionog plana za njenu primenu, iako je trebalo da se uradi za tri meseca, još nema.

Uredba Vlade o novom nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti trebalo je da se donese početkom 2009. godine, a nema je ni danas, upozorio je Šabić.

On je dodao da novi zakon, ako postoji volja države, može biti donet u relativno kratkom roku i upozorio da to ne sme da bude predmet političkog marketinga.

Zaštitnik građana Saša Janković je, naglašavajući da živimo u vremenu izazova, zbunjenosti i razočaranosti, rekao da je to, istovremeno, i vreme šansi koje, ako se iskoriste pravi način, mogu doprineti rezrešenju nagomilanih tenzija i kontroverzi današnjice.

Jedan od oslonaca za to su, prema mišljenju Jankovića, ljudska prava, jer se u osnovi svakog problema sa kojima se građani suočavaju nalazi ugrožavanje ljudskih prava, i izvesno je da će se u svakom od rešenja koristiti neko od ljudskih prava.

Janković smatra da su institucije drugi oslonac građana u zaštiti njihovih prava, a jedna od njih je i zaštitnik građana, isto kao poverenik.

Bez ljudskih prava i institucija za zaštitu ljudskih prava naše dostojanstvo i mir biće ostavljeni na milost i nemilost izazovima i tenzijama današnjice, ocenio je Janković.

Šef misije OEBS u Srbiji Andrea Orizio ukazao je da zaštita podataka o ličnosti nije samo deo uređen međunarodnim dokumenatima, nego je sadržan i u Ustavu Srbije, a danas postoji svest da to pitanje sve više dobija na značaju.

Potrebno je oblikovanje novih zakona i propisa u toj oblasti, jer se realanost brzo menja, i zato je potrebno biti još ažurniji, rekao je Orizio i dodao da to posebno treba imati u vidu zbog sve bržeg procesa digitalizacije.

On je istakao i da se promene u toj oblasti dešavaju mnogo brže nego što to može da se predvidi i da zato, usled nedostatka odgovarajućih zakona, mnoge stvari ljudima „mogu da unište život“.

Na obeležavanju Dana zaštite podataka o ličnosti Poverenik je dodelio i zahvalnice za afirmaciju te oblasti predsedniku društva za informatiku Srbije Nikoli Markoviću i nevladinoj organizaciji Šer.

(www.serb.rs)