Potrebna pomoć za sanaciju zemljane crkve iz 18. veka

Srpska-pravoslavna-crkva-Ecka-serb.rs

Crkva Svetog Nikolaja u Ečki, sagradjena 1711. godine. (foto:perpetuum-m.blogspot.com)

Crkva Svetog Nikolaja u Ečki, sagradjena 1711. godine, najznačajniji je zemljani objekat u Srbiji, a za sanaciju nedostaju finansijska sredstva, izjavio  je danas jerej Goran Boloban.

On je prilikom posete gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića ukazao da ta crkva predstavlja najznačajniji kulturno istorijski objekat u Zrenjaninu.

Srbi koji su se doseljavali pod vodjstvom Arsenija Čarnojevića, sagradil su crkvu po uzoru na crkve-brvnare u centralnom delu Srbije, ali pošto na području sadašnjeg Zrenjanina nije bilo gradje, pribegli su jedino mogućem materijalu zemlji, odnosno naboju.

Za pokrivanje crkve koristili su šindru, te je po tome ona jedinstvena.

Boloban je istakao ikonostas iz 1786. godine, rаd Теоdоrа Pоpоvićа, i delove starog ikonostasa iz 1711. godine, rаd zоgrаfа Šеrbаnа Pоpоvićа iz 1744. gоdinе, kao i bogoslužbene knjige iz tog perioda.

Poslednje veće ulaganje u crkvu bilo je, navodi Boloban, 1994. kada je rekonstruisan krov.

On je napomenu da je sanacija zidova neophodna jer je vlaga problem koji se što pre mora rešiti.

Sveštenik kaže da će taj posao biti uradjen sa stručnjcima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, da projekat za sanaciju postoji, ali da su za realizaciju potrebna velika finansijska sredstva.

Janjić je kazao da nije realno govoriti o sanaciji ovako važnog objekta bez pomoći Pokrajine i Republike.

U Zavodu za zaštitu spomenika kulture kažu da je taj hram spomenik kulture od velikog značaja i da su crkvа i ikоnоstаs pоd zаštitom još od 1948. gоdinе.

Stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin su izradili Konzervatorsko-restauratorski projekat obnove crkve 2011. i još od tada se očekuje novac koja će omogućiti radove.

(www.serb.rs)