Neodgovoran odnos prema budžetskoj inspekciji

korupcija-reforme-serb.rs

Korupcija (foto ilustracija:theviewspaper.net)

Savet za borbu protiv korupcije saopštio je danas, da je na osnovu analize rada i kapaciteta Budžetske inspekcije zaključio da su kapaciteti inspekcije mali, a da se Ministarstvo finansija neodgovorno odnosi prema toj službi.

Kako se navodi u saopštenju Saveta, taj zaključak je donet na osnovu analize rada Inspekcije, u periodu od 2010. do 2015. godine.

„Iako je značaj rada Budžetske inspekcije nemerljiv u borbi protiv korupcije, kroz uspostavljanje zakonitog rada svih direktnih i indirektnih korisnika javnih finansija, država da li zbog neznanja ili loše namere, neodgovorno zapostavlja Budžetsku inspekciju“, navodi se u saopštenju.

Savet ističe da ministar finansija nije normirao rad Budžetske inspekcije, zbog čega ne postoji standardizovana metodologija rada, ni normativi na osnovu kojih se plan rada usvaja.

Godišnje se prosečno izvrši 38 kontrola, a ukupan broj subjekata koje Budžetska inspekcija treba da kontroliše iznosi 13.000. Inspekcija često otkriva nenamensko trošenje budžetskih sredstava, ali se ta sredstva ne vraćaju ni nakon donošenja konačnih rešenja„, navodi Savet.

Drugi problem, istakao je Savet, predstavlja što ministarstvo ne koristi svoja ovlašćenja prinude kako bi primorala korisnike da namenski koriste sredstva, čime je tolerisana zloupotreba budžetskih sredstava.

„Na lokalu ne postoji adekvatna kontrola trošenja budžetskih sredstava. Prema podacima Inspekcije, svega 30 jedinica su osnovale budžetsku inspekciju, iako po Zakonu sve autonomne pokrajine i lokalne samouprave moraju da je imaju“, navodi se u saopštenju.

Iako je po planu predvidjeno da postoji 13 budžetskih inspektora, trenutno je zaposleno manje od tog broja, a dodatni problem je i to što je nadležnost Budžetske inspekcije povećana uključivanjem u nadzor nad sprovodjenjem pet novih zakona.

Zadatak Budžetske inspekcije je kontrola namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata.

Povezani tekstovi:

Borba protiv korupcije u Srbiji na istom nivou kao 2013. godine

Srbija ojađena: „Oprano“ i izneto 40 mlrd. USD

Šta će nam zakon, imamo Vučića

(www.serb.rs)