Može li Srbija da spreči prodaju zemlje strancima

srbija-zemljiste-serb.rs

Lepote naše zemlje (foto:www.serb.rs)

Za godinu dana treba da stupi na snagu obaveza iz SSP-a, kojom se strancima omogućava kupovina nepokretnosti pod jednakim uslovima, ali praksa Mađarske i Poljske pokazuje da postoje i druga rešenja

Do septembra 2017. godine Vlada Srbije će rešiti pitanje prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Da li jedno od obećanja iz programa nove vlade ukazuje da Srbija, konačno, ima plan kako da izbegne ono što nam za godinu dana predstoji na osnovu loše ispregovaranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)?

Po ovom sporazumu Srbija se 1. septembra 2013. godine obavezala da će u naredne četiri godine da postepeno uskladi svoje zakonodavstvo kako bi se strancima omogućio isti tretman kao državljanima Srbije pri kupovini zemljišta. I dok se do sada samo nagađalo kakve bismo poteze mogli da preduzmemo i onemogućimo (ili bar odložimo na duži rok) prodaju oranica strancima, prvi put se zvanično pominje da bi u obzir moglo da dođe preuzimanje nekih od već postojećih modela – recimo, mađarskog ili poljskog.

– Vlada će nacionalne interese zastupati u skladu sa najboljim principima koje je Evropska unija usaglasila sa novim državama članicama, poput Mađarske i Poljske, kojima je odobreno sedam, odnosno 12 godina da održavaju postojeće nacionalne odredbe koje ograničavaju prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima – navodi se u ekspozeu premijera Aleksandra Vučića.

Sve relativno nove članice, suočavale su se sa sličnim izazovima kao i Srbija danas. Niski prinosi u poljoprivredi, problemi sa navodnjavanjem, zastarela mehanizacija, niske subvencije i snažan otpor prema reformama.

Pod takvim pritiskom, ističe se, većina ovih država tražila je, i dobila, produžetak važenja zabrane prodaje obradivog zemljišta strancima, kako bi zaštitili domaće poljoprivrednike. Među njima su i Mađarska i Poljska. Ipak, te dve države imale su različite pristupe u rešavanju tog problema, pa tek predstoji da se vidi šta bi „srpski model” tačno podrazumevao.

(www.serb.rs)