Komunalna policija uvažila preporuke zaštitnika gradjana

komunalna-policija-serb.rs

Komunalna policija (foto:happytv.rs)

Komunalna policija grada Beograda obavestila je zaštitnika građana da je uvažila njegove 32 preporuke koje su upućene nakon nepravilnog i nezakonitog postupanja komunalne policije prema novinarskoj ekipi „Istinomer“ u septembru 2015. godine, objavljeno je na sajtu ombudsmana.

U odgovoru komunalne policije zaštitniku gradjana piše da će komunalna policija u budućem radu postupati isključivo u slučajevima propisanim zakonom, odnosno u slučajevima koji su u nadležnosti komunalne policije, piše na sajtu ombudsmana.

Kako je navedeno, načelnik Komunalne policije, odnosno njegov zamenik, u budućem radu će bez odlaganja naložiti komunalnim policajcima da prestanu sa postupanjem ako su ga započeli povodom događaja koji nije u nadležnosti komunalne policije.

U suprotnom, kada primi prijavu za događaj koji ne spada u njenu nadležnost, načelnik Komunalne policije bez odlaganja će obavestiti nadležni organ, dodaje se u saopštenju.

Takođe, fotografisanja i snimanja komunalne policije prilikom obavljanja poslova u njenoj nadležnosti nije protivzakonito, jer je reč o snimku postupanja nosioca javne službe, kaže se u pisanoj instrukciji načelnika Komunalne policije koja je dostavljena svim komunalnim policajcima.

Sa preporukama zaštitnika građana upoznati su svi rukovodioci Komunalne policije i komunalni policajci kao iskaz dobre namere da se predupredi nezakonito postupanje, navodi se u odgovoru Komunalne policije.

Najznačajniji propusti na koji je nakon incidenta ukazao Saša Janković u radu Komunalne policije odnose se na nezakonitu i nepravilnu upotrebu fizičke snage, neutemeljeno upozoravanje gradjana da je snimanje komunalnih policajaca zabranjeno, provere identiteta gradjana više puta tokom obavljanja jednog službenog zadatka.

Propust je i to što je komunalni policajac pretio da će oštetiti uredjaj za snimanje ukoliko se snimanje ne prekine, a nije poštovano ni dostojanstvo gradjana prema kojima se primenjuju ovlašćenja.

Zbog toga je, 23. decembra 2015. godine, ombudsman izdao 32 preporuke Komunalnoj policiji, medju kojima je i da se uputi pisano izvinjenje novinarima.

Novinarki i snimateljima sajta Istinomer Komunalna policija zabranila je 25. septembra snimanje ispred restorana „Savanova“ i napisala im prekršajne prijave uz obrazloženje da su „ulaskom na gradilište ometali službeno lice u obavljanju dužnosti“. Oni su snimali intervju sa Dobricom Veselinovićem iz Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“.

Janković je inače 4. februara ove godine preporučio i razrešenje načelnika Komunalne policije Beograda Nikole Ristića, nakon utvrdjene odgovornosti za povredu prava gradjana i zbog ponovljenog odbijanja saradnje sa zaštitnikom.

Kako je tada saopšteno, Janković je utvrdio da je i u postupanju Komunalne policije Beograda prema novinarskoj ekipi Meže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) 21. oktobra 2015. godine bilo nedostataka, od kojih se najznačajniji odnose na nezakonito oduzimanje predmeta i brisanje snimaka iz fotoaparata.

(www.serb.rs)