Kome stižu dolari

dolari-serb.rs

U naš nevladin sektor stiglo je oko 35 miliona dolara (foto:www.politika.rs)

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije tvrdi ovih dana u izveštaju o modelima uticaja države na medije da vlast sedmu silu pokušava da drži u šaci kroz oglašavanja. I dok naša javnost bruji o značaju što transparentnijeg trošenja javnog novca („Srbija gas“ i „Telekom“ odbili su da dostave tražene podatke), o donacijama iz inostranstva samo se šapuće.

Oni koji se “drznu“ da govore o finansiranju nevladinog sektora, poput „Politike“, bivaju optuženi da „otvaraju stare rane“, da podstiču podele na strane plaćenike i patriote itd.

U demokratskom društvu, međutim, podaci o tome ko i za šta dobija budžetska sredstva moraju biti transparentni, a ne bi smelo ni da se skriva koje se ustanove i organizacije, iz kojih razloga i u kojem obimu, finansiraju iz stranih fondova. Samo na taj način moguće je objektivno sagledati njihov rad i značaj.

Prema saznanjima “Politike“ u poslednjih devet godina u naš nevladin sektor stiglo je oko 35 miliona dolara od organizacija registrovanih u SAD. To su podaci sa Fondacija centra, ustanove čiji se portal smatra najažurnijom bazom podataka o uplatama američkih fondacija ka ostatku sveta.

Pare su došle od 39 američkih fondacija, a u Srbiji su dolari raspodeljeni na adrese 295 organizacija i ustanova. Najviše novca uplaćeno je civilnom društvu, ali neki od grantova rezervisani su za medije, Novosadski i Beogradski univerzitet, Crveni krst, kao i za Društvo sudija Srbije (43.000 dolara) i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (57.700 dolara).

(www.serb.rs)