Iz državne kase strankama 11,5 miliona evra

Zoran-Stojiljković-savet-za-borbu-protiv-korupcije-serb.rs

Zoran Stojiljković član odbora Agencije za borbu protiv korupcije (foto:www.novosti.rs)

Prema izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, partije su u 2014. godini, od priloga i članarina sakupile 440.000 evra i svega 145.000 evra kao donacije pravnih lica

Od 23,5 miliona evra, sa koliko su ukupno prošle godine raspolagale stranke u Srbiji, 11,5 miliona evra (84 odsto) dobile su iz budžeta. Partije su za svoj rad u 2014. godini od priloga i članarina sakupile 440.000 evra (tri odsto) i svega 145.000 evra (jedan odsto) kao donacije pravnih lica, navodi se u objavljenom izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2014. U ovoj analizi, osim redovne kontrole finansiranja stranaka i grupa građana, nalaze se i izveštaji o prošlogodišnjim troškovima izbornih kampanja u republici i na lokalu.

Komentarišući statistiku prihoda partija, Zoran Stojiljković, član odbora Agencije, rekao je da utvrđeni rezultati idu u prilog oceni o tome da parlamentarne stranke same odlučuju i sebi dodeljuju finansijske benefite.

„Ni svaki stoti dinar, ili manje od 200.000 evra, stranke i grupe građana prikupe od članarina, iako je prema procenama analitičara, čak 10 do 15 odsto punoletnih građana Srbije u članstvu neke od partija”, ističe Stojiljković.

Na osnovu izbornih rezultata, gotovo tri četvrtine ukupnih sredstava iz javnih izvora otpalo je u najvećoj meri na Srpsku naprednu stranku i koaliciju oko Socijalističke partije Srbije, a znatno manje na

Demokratsku stranku, Socijaldemokratsku stranku i Demokratsku stranku Srbije.

„Osim njih, javni novac dobilo je još desetak relevantnih regionalnih igrača, dok su svi ostali politički subjekti tek organizacijske i finansijske makete”, navodi Stojiljković.

Prema nalazima Agencije, celokupna izborna kampanja u Srbiji košta između jedne i tri milijarde dinara, to jest od deset do dvadeset miliona evra.

Od toga, oko milijardu dinara se potroši na predsedničke izbore, a nešto više od dve milijarde na parlamentarne izbore. Od toga je u prošlogodišnjoj kampanji gotovo polovinu novca (942 miliona dinara) potrošio samo SNS, što odgovara i ostvarenom izbornom rezultatu, kako primećuje Stojiljković.

Što se tiče mogućih povreda zakona, najveći broj stranaka i grupa građana oglušio se o zakonsku obavezu da pet odsto dobijenih budžetskih sredstava za redovan rad iskoristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom.

„Kontrolom specifikacije troškova postavlja se pitanje da li su ti iznosi stvarno namenski utrošeni jer su njima kupovane ulaznice za posetu Muzeju voštanih figura, Zoološkom vrtu, akvaparku i odlazak na fudbalske utakmice”, piše u izveštaju.

Takođe, dodaje se, uočeno je da se pojedine partije, kao i ranijih godina, bave aktivnostima koje se ne mogu smatrati političkim, poput humanitarnih davanja i mnogobrojnih lekarskih pregleda.

„Agencija je u više navrata javno osuđivala ovu vrstu ponašanja, tražila od političkih stranaka izjašnjenje, a od nadležnih državnih organa da pokrenu postupke iz svoje nadležnosti”, zaključuje se u publikaciji.

(www.serb.rs)