EBRD odborio EPS-u zajam od 200 miliona evra

EPS-serb.rs

Електропривреда Србије logo foto:sumadijapress.co.rs

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je Elektroprivredi Srbije (EPS) zajam od 200 miliona evra, saopšteno je danas iz EBRD.

U saopštenju se navodi da će zajam pomoći EPS-u da restrukturira svoje bilanse, da se oporavi od posledica prošlogodišnjih poplava, kao i da ostvari dugoročne razvojne ciljeve kao što su komercijalizacija, rast standarda korporativnog upravljanja i poboljšanje energetske efikasnosti.

„Finansiranje koje omogućava EBRD će podržati dalje reforme u energetskom sektoru Srbije i pomoći će da se ostvari liberalizacija energetskog tržišta što je važan preduslov za ulazak u EU“, navodi se u saopštenju i dodaje da će investicija  poboljšati i regionalnu integraciju zapadnog Balkana preko stimulisanja međugranične distribucije i trgovine električnom energijom.

EBRD je naveo da će program biti sproveden uz u saradnju sa Vladom Srbije, zajedno sa Svetskom bankom i Međjunarodnim monetarnim fondom (MMF) i da predstavlja veliki deo šireg plana srpskih institucija za fiskalnu konsolidaciju.

Direktor EBRD za Srbiju Danijel Berg rekao je da se nada da je zajam poslednji korak u EPS-ovom oporavku od šteta načinjenih u prošlogodišnjim poplavom i da će „refinansiranjem dugova, u koje je tom prilikom EPS morao da uđe, rukovodstvo biti u poziciji da ubrza sa sprovođenjem vizije kojom će EPS postati efikasnija kompanija“.

Ministar za energetiku i rudarstvo Aleksandar Antić rekao je da je Srbija zahvalna što je EBRD preuzeo tako aktivnu ulogu u pružanju podrške EPS-u, zajedno sa Svetskom bankom i MMF-om.

(izvor-Beta)