DRI: Fond PIO nije poštovao Zakon o javnim nabavkama

dri-serb.rs

Državna revizorska institucija logo (foto:sandzakpress.net)

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je da je utvrdila da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u prošloj godini na javne nabavke potrošio 76,26 miliona dinara ne poštujući Zakon o javnim nabavkama.

Kako navodi DRI u izveštaju o reviziji završnog računa za 2014, Fond PIO je te pare u 2014. godini potrošio za usluge koje su nabavljene bez primene Zakona o javnim nabavkama, iako nisu postojali razlozi za izuzeće primene tog zakona.

Precizira se da taj fond nije sproveo postupak javne nabavke usluga fiksne i mobilne telefonije i internet usluga, već je nastavio da primenjuje ugovore zaključene u vreme kada nije postojala obaveza da se te usluge nabave u postupku javne nabavke i po tom osnovu su napravljeni rashodi od 74,7 miliona dinara.

Dodaje se da je utvrđeno da je PIO fond zaključio i ugovore o radu sa pet zaposlenih kojima je viši koeficijent u odnosu na koeficijent propisan za stručnu spremu zaposlenih, što je dovelo do rashoda od oko 356.000 dinara.

Po oceni DRI, Fond PIO zaključio je i ugovore o radu sa tri zaposlena koji nisu ispunjavali uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i za to napravio rashode od oko dva miliona dinara.

Državni revizori su utvrdili i da je Fond PIO isplaćivao penzije vojnih osiguranika u manjem iznosu, odnosno da su manje isplaćeni rashodi po tom osnovu u 2014. godini 1,99 milijardi dinara.

Fond PIO je, napominje se, isplaćivao penzije vojnih osiguranika u manjem iznosu na osnovu podataka preuzetih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Za te podatke je, kako je navela DRI, naknadno presudama Ustavnog suda utvrđeno da nisu usklađeni sa propisima, pa je Fondu PIO preporučeno da preduzme mere za usklađivanje visine penzija vojnih osiguranika.

(www.serb.rs)