Čučković u „zanosu“

miroslav-cuckovic-sns-obrenovac-serb.rs

Prvi čovek Obrenovca Miroslav Čučković (foto:www.kurir.rs)

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti je utvrdio da strani investitor nije imao uvid u 55.000 zdravstvenih kartona građana Obrenovca.

Prvi čovek Obrenovca Miroslav Čučković je u izjavi Rodoljubu Šabiću rekao da je “u zanosu“ govorio davanju zdravstvenih kartona na uvid kompaniji „Mei Ta“.

U saopštenju koje je objavljeno na sajtu Poverenika, navodi se da je on okončao postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u gradskoj opštini Obrenovac.

“Izričita izjava „onda su analizirali svih 55.000 zdravstvenih kartona“ s pravom je izazvala uznemirenje i reakcije javnosti. Ipak, u postupku nadzora, utvrđeno je da je izjava data neoprezno, odnosno neodgovorno, a da u stvarnosti nije došlo do povrede prava građana na zaštitu podataka o ličnosti“, navodi Poverenik Rodoljub Šabić

Takođe, navodi se da je u izjašnjenju datom na zahtev Poverenika, predsednik opštine Miroslav Čučković, pored ostalog izjavio je da se radi o „rečima izrečenim u zanosu“, kao i da mu je „izuzetno žao što je izjava shvaćena na pogrešan način“ i istakao, „pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u konkretnom slučaju nikada nije došlo do obrade podataka o ličnosti bilo kog građanina Obrenovca“.

S tim u vezi, ovlašćena lica Poverenika izvršila su nadzor u Domu zdravlja Obrenovac. Nadzor je podrazumevao proveru svih relevantnih činjenica vezanih za mogućnost pristupa zdravstvenim kartonima kako papirnim, tako i elektronskim.

“Zdravstveni kartoni se stavljaju na uvid isključivo na zahtev pacijenta ili njegovog punomoćnika uz obavezno posebno punomoćje overeno u sudu. U svakom konkretnom slučaju podnosi se pisani zahtev o čemu se vodi odgovarajuća evidencija, a podneti zahtev čuva u zdravstvenom kartonu pacijenta. U poslednja tri meseca nije fotokopiran, ni po zahtevu pacijenta ni po zahtevu trećeg lica, nijedan zdravstveni karton“, dodaje se u saopštenju.

Pristup elektronskoj bazi podataka, odnosno elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta, vrši se samo od strane ordinirajućeg lekara i medicinske sestre, i to putem jedinstvenog korisničkog imena i lozinke za svakog od njih, a svaki pristup beleži se u log fajlovima.

Dom zdravlja Obrenovac je sa kompanijom „Mei Ta“ imao kontakt u dva navrata. Kompaniji je, na njeno traženje, Dom dao podatke vezane za kapacitete hitne službe, broj vozila i tip, podatke o radnom vremenu, udaljenost od fabrike, ali ne i bilo kakve podatke o ličnosti. Domu se takođe, do sada, obratilo ukupno 18 građana, koji su u zahtevu za izdavanje opšteg zdravstvenog uverenja naveli kompaniju „Mei Ta“ kao poslodavca, sa čijim zahtevima se postupalo u skladu sa zakonom“, navodi se u saopštenju.

Povodom svega, poverenik ocenjuje da bi bilo dobro i korisno da predsednik gradske opštine Obrenovac, povodom izjave koja je bila povod celog slučaja, uputi javno izvinjenje i građanima i zdravstvenim radnicima Obrenovca.

Postupak je pokrenut povodom izjave predsednika opštine u okviru intervuja koji je dao portalu „Insajder“, da je stranoj kompaniji, potencijalnom investitoru omogućen uvid u 55.000 zdravstvenih kartona građana, odnosno analiza podataka, po zakonu naročito osetljivih, sadržanih u tim kartonima.

(www.serb.rs)