ALARMANTNO STANJE U VOJSCI SRBIJE

vojni-sindikat-srbije-serb.rs

Vojni sindikat Srbije logo (foto:www.rtv.rs)

Razočaravajući standard pripadnika vojske Srbije.Vojnici demoralisani i nemotivisani za izvršavanje svakodnevnih zadataka, zbog mizernih primanja ,lošeg materijalnog položaja i teških uslova u kojima vrše službu vojsku svakodnevno napušta veliki broj vojnika i starešina .

Standard pripadnika Vojske Srbije značajno je počeo da se urušava od 2012. godine, a posebno tokom 2014. 2015. i 2016. godine, na šta su posebno uticale odluke i mere koje se odnose na smanjenje plata, naknada i dnevnica koje po osnovu službe u vojsci treba da ostvaruju profesionalni pripadnici Vojske.Pripadnici Vojske Srbije od 01.01.2014. godne primaju umanjene plate po osnovu Zakona o umanjenju neto prihoda lica zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS “ 108/2013), a od 01.11.2014. godine po Zakonu o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ( “ Sl. glasnika RS “ 116/2014) kojim je za 10% umanjena plata svim zaposlenima u državnim organima.

Najugroženije kategorije zaposlenih u Vojsci Srbije su profesionalni vojnici , civilna lica na službi u Vojsci Srbije i podoficiri .

Danas više do 81% pripadnika Vojske Srbije ima zaradu manju od prosečne u R. Srbiji:
– 100% profesionalnih vojnika čija prosečna neto mesečna zarada iznosi oko 31.000 dinara (250 evra)
– 70% civilnih lica (vojni službenici i nameštenici) ima prosečnu mesečnu neto zaradu oko 22.000 dinara (180 evra)
– 82% podoficira ima prosečnu mesečnu neto zaradu oko 41.000 dinara (335 evra)

Mere kojima su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije značajno umanjene zarade, dodatno su urušile već prilično urušen standard pripadnika Vojske Srbije što je izazvalo još veće nezadovoljstvo i odliv kadra:

– NEZADOVOLJSTVO-sada u Vojsci Srbije, priema nedavno sprovedenim anketata ima više od 50% pripadnika nezadovoljnih platom, što je dvostruko više u odnosu na anketirane prethodnih godina, također veliki problem pravi drastična razlika u platama podocifira i oficira (oficiri imaju dvostruko veće plate od~~HEAD=pobj podoficira, čak i onih koji imaju preko 20 godina efektivne službe u vojsci).
– MATERIJALNA I PSIHIČKA OPTEREĆENOST-zbog mera “ štednje “ značajan broj pripadnika, njih više od 30% u ozbiljnoj meri su opterećeni teškom materijalnom situacijom što znajno utiče na kvalitet njihovog rada i zalaganja na radnom mestu, a naročito na njihovo psihofizičko stanje i motivisanost za izvršavanje svakodnevnih zadataka (prevelika zaduženost kod banaka, nezaposlenost bračnog druga, nerešeno stambeno pitanje).
– ODLIV KADRA– na lični zahtev tokom 2015. godine, Vojsku Srbije napuštaju najviše profesionalni vojnici. Od ukupnog broja vojnika koji su napustili VS tokom 2015. godine njih 72% otišli su na svoj zahtev. U prva dva meseca 2016. godine, Vojsku Srbije napustilo je preko 150 vojnika. Pored vojnika VS sve više napuštaju oficiri i podoficiri sa najvišim kvalifikacijama kao i civilna lica.
– LOŠA POPUNA – zbog nedovoljne popunjenosti jedinica Vojske Srbije potrebnim i stručnim kadrom prisutna je dodatna opterećenost pripadnika koji pored svojih dužnosti obavljaju i dužnosti radnih mesta koja nisu popunjena, odziv na konkurse za popunu radnih mesta veoma je loš, naročito u Vojvodini i Beogradu, a od nedovoljnog broja kandidata svega 30% zadovoljava uslove konkursa. Zbog loše popune jedinica iznurenost zaposlenih u Vojsci Srbije prekovremenim radom i radom na terenu je sve prisutnija.
Dodatno opterećenje i zabrinutost, a tako i pad morala kod pripadnika Vojske Srbije izazvale su novonametnute obaveze nastale pravilnicima, uredbama i rešenjem ministra odbrane donetim tokom prethodne godine iza leđa predstavnika zaposlenih i na nezakonit način.


Ovo se posebno odnosi na:

– Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije, broj 7415-18 od 12.11.2015. godine, kojim je pre svega pripadnicima VS koji ostvaruju pravo na naknadu troškova za stanovanje nametnuta obaveza zaključenja ugovora sa stanodavcem, a tako i plaćanje poreza za zakup stana koji iznosi 20% na godišnjem nivou (čl. 64. Zakon o porezu na dohodak građana, ovakvo rešenje nije prisutno u vojskama u okruženju gde su naknade značajno veće). Ako jedan podoficir sa četvoročlanom porodicom stanuje u Beogradu i plaća stan 200e mesečno, on će na taj iznos zakupnine po ugovoru o stanovanju, biti obavezan da plati porez od 480 evra, što je manje od njegove mesečne zarade. Vojni sindikat Srbije raspolaže podatkom da je do sada svega 30% pripadnika zaključilo ove ugovore, dok ostali to iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da učine, zbog čega im od 01.04.2016. godine preti mogućnost gubitka ove naknade. Naknade za dežurstva vojnim zdravstvenim ustanovama umanjene su tako da jedan hirurg npr. za svoje dežurstvo, na kome izvrši više operacija, primi naknadu od oko 2500 dinara, a njegov kolega u civilstvu i trostruko više. Pitamo se da li je tako postignuto da se za jednak rad ostvari ista zarada?

– Rešenje ministra odbrane o utvrđivanju iznosa dnevnice za službeno putovanje, naknade za službu na posebnim vojnim objektima, dnevnih naknada za izvršavanje posebnih zadataka i aktivnosti i vrednosti boda za obračunavanje naknade troškova zbog odvojenog života od porodice, naknade dela troškova za zakup stana i naknade troškova u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja broj 7415-19 od 12.11.2015. godine. Ovim rešenjem su službene dnevnice sa = 2.167,00 dinara umanjene na = 150,00 dinara, dnevna naknada za rad na terenu i dnevna naknada troškova za službu na posebnim vojnim objektima sa = 1083,50 dinara smanjena je na = 800,00 dinara, a dnevna naknada za angažovanje u Kopnenoj Zoni Bezbednosti u kojoj pripadnici Vojske Srbije svakodnevno izvršavaju borbene zadatke i gde im je život nesporno ugrožen, dok su za to vreme po~~V 45 dana i više odvojeni od porodica, smanjena je sa = 2.200,00 dinara na = 1.500,00. I ako je Vojni sindikat Srbije, Vladi Srbije kao drugostepenom organu izjavio žalbu na ovo rešenje ministra odbrane, na koju do danas nije odgovoreno, što znači da nije postalo konačno i izvršno, ono se bez ikakvog ograničenja i danas primenjuje u Vojsci Srbije na štetu njenih pripadnika.

O izmenama i dopunama Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira, iz januara 2016. godine, kao i Pravilniku o poslovima, radnim i formacijskim mestima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na kojima se vrši specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima, od 29.01.2016. godine, objavljen u “ SVL “ br. 3/16 od 12.02.2016. godine, kojim mnoga radna mesta na kojima se radi pod otežanim i štetnim uslovima uopšte nsu obuhvaćena (poput radnih mesta sa jonizujućim zračenjima) da i ne govorimo.

Ministarstvo odbrane nastavlja sa praksom izbegavanja i ignorisanja jedinog reprezentativnog sindikata u Vojsci Srbije, tako i svojih pripadnika čiji je servis, jer neće da pristupi dijalogu u cilju iznalaženja načina da se partnerski, uz poštovanje mogućnosti države stvore što povoljniji uslovi za unapređenje položaja pripadnika Vojske Srbije . Ovakvo stanje više nego očigledno doprinosi uništavanju, razbijanju, slabljenju i desetkovanju Vojske Srbije. Postavljamo pitanje kome je to u interesu i pozivamo ministra odbrane, kao jedinog zakonskog predstavnika poslodavca, da se sa nama što hitnije sastane. Ukoliko ministar odbrane nastavi sa dosadašnjom praksom u čijoj osnovi leži samovolja, kršenje zakona i jednostrano donošenje odluka na štetu pripadnika Vojske Srbije, Vojni sindikat Srbije će naredne sedmice sazvati konferenciju za štampu i javnost informisati o katastrofanom stanju u Vojsci Srbije i najaviti dalje represivne mere u cilju zaštite onih koje predstavlja, a tako i same Vojske.

zastava-sindikat-vojni-serb.rs

Vojni sindikat Srbije baner (foto:www.vojnisindikatsrbije.rs)

 

(www.serb.rs)