Usvojena rezolucija o Kosovu povoljna po Srbiju

savet-evrope-skupština-serb.rs

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (foto:www.interfax.ru)

Parlamentarna skupština Saveta Evrope večeras je usvojila rezoluciju o stanju ljudskih prava na Kosovu koju je predložio izvestilac Avgustin Konda iz Španije.

Šefica delegacije Skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini SE Aleksandra Đurović rekla je Tanjugu da je glasanjem u plenumu usvojena Rezulucija koja je povoljna po Srbiju imajući u vidu da su odbijena sva tri amandana kosovskih Albanaca.

Đurovićeva je rekla Tanjugu da je Parlamentarna skupština SE odbila amandmane albanske strane kojima su, između ostalog, hteli da se iz Rezolucije izbriše obaveza formiranja Zajednice srpskih opština.

Ona je dodala da je glasanjem u plenumu usvojena Rezolucija koju je predložio izvestilac Avgustin Konda iz Španije.

„Rezolucija je povoljna za nas i ima dosta kritika na račun korupcije i poštovanja ljudskih prava. Gospodin Konda i Savet Evrope imaju stav da ostaju pri statusnoj neutralnosti i poštovanju vrednosti kojima se bavi SE“, navela je Đurovićeva.

Prema njenim rečima, odbijen je i amandman kojim je albanska strana želela da promeni deo teksta u kojem je navedeno da je Unesko odbio članstvo Kosova u toj organizaciji, tako da se navede samo rezultat glasanja.

„Hteli su, takođe, da se uključi da Kosovo sarađuje direktno sa Europolom i Interpolom, a ne preko Unmika, što je deo Rezolucije“, rekla je ona.

„Oni su u odsustvu izvestioca Konde, koji nije ponovo izabran na decembarskim izborima u Španiji, hteli to da izmene, ali na plenumu se glasalo i sva tri amandamana su obijena. Rezolucija je usvojena kakva je bila“, navela je Đurovićeva.

Član delegacije Skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini SE Žarko Obradović je pohvalio rad izvestioca Kondea na izradi Rezolucije.

„Želeo bih da pohvalim rad gospodina Kondea na izradi Rezolucije ‘Stanje na Kosovu i uloga Saveta Evrope’. U pitanju je veoma kvalitetan, dokument koji se bavi standardima Saveta Evrope u oblasti demokratije ljudskih prava i vladavine prava i oceni da li se i u kojoj meri ovi standardi primenjuju na Kosovu“, precizirao je Obradović.

On je dodao da, s obzirom na to da Srbija ne priznaje takozvanu nezavisnost Kosova, kao ni Ujedinjene nacije i veliki broj članica SE, „pozdravlja pristup statusne neutralnosti koji je gospodin Konde primenio u izradi Rezolucije“.

„Rezolucija konstastuje brojne negativne pojave i događaje, na koje Srbija već 17 godina ukazuje, a na koje i do danas nisu dobijeni odgovori“, naglasio je Obradović.

(www.serb.rs)