Brisel: Fronteks će nadgledati granice na Balkanskoj ruti

Brisel-Balkan-serb.rs

Samit Lidera balkanske rute foto:www.bizlife.rs

Evropska komisija je saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom.

Kao jedna od najvažnijih tačaka navedena je odluka da Grčka mora da obezbedi još 30.000 mesta za izbeglice do kraja godine, kao i da mora da pruži podršku organizaciji UNHCR da na njenoj teritoriji otvori prihvatne centre za još 20.000 ljudi.

Takođe navedeno je da će UNHCR otvoriti prihvatne centre za 50.000 izbeglica duž zapadnobalkanske rute, međutim nije navedeno u kojim državama.

Predlozi za rešenje problema sa granicama izneti su u tački 13, gde je navedeno da je neophodno završiti i staviti u funkciju akcioni plan EU i Turske, potpuno koristiti dogovor o readmisiji između EU i Turske, kao i nastaviti sa procesom vizne liberalizacije, što je bio jedan od uslova Turske za nastavak saradnje.

Nastaviće se zajedničke operacije u vodama oko Grčke, pripadnici Fronteksa će dobiti pojačanje na granici Bugarske i Turske, Grčka i Makedonija će morati da uspostave bolju saradnju na granicama, sa povećanim aktivnostima organizacije UNHCR.

Takođe, Fronteks će vršiti registraciju izbeglica u Grčkoj, a nadgledaće granične prelaze i registraciju na tačkama prelaza između Srbije i Hrvatske, dok će 400 policajaca biti raspoređeno u Sloveniji, kroz narednih nedelju dana.

„Posle održanog sastanka mogu da zaključim da su svi lideri država svesni svoje odgovornosti. Politika prebacivanja ljudi dalje mora da bude zaustavljena. Izbeglice moraju da budu registrovane, bez registracije nemaju nikakva prava“, rekao je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.

Prema rečima nemačke kancelarke Angele Merkel, Evropa je kontinent solidarnosti i sve države koje su učestvovale na samitu su izrazile spremnost da na human način prime izbeglice i saglasile su se o otvaranju novih 100.000 mesta za njihov prihvat.

Kompletan tekst akcionog plana na engleskom jeziku možete pronaći na ovom linku.

A takođe i obaveze koje su preuzeli lideri zemalja su na ovom linku,

O Fronteks-u

Od 1999. godine Evropski savet za pravosuđe i unutrašnje poslove je preduzeo nekoliko koraka ka jačanju saradnje u oblasti migracija, azila i bezbednosti .
U oblasti upravljanja granicom to je dovelo do stvaranja zajedničke jedinice za spoljne granice  – grupa sastavljena od članova Strateškog odbora o imigraciji i azilu , granica ( SCIFA ) i šefova nacionalnih granične kontrole službi .
Zajednički Jedinica koordinira nacionalne projekte ad-hoc centara o graničnoj kontroli . Njihov zadatak je bio da se nadgledaju širom EU pilot projekti i zajednički poslovi vezani za upravljanje granicom .

Bilo je šest ad-hoc centara  :

1.  Analiza rizika Centar ( Helsinki, Finska )

2.  Centar za kopnenih granica ( Berlin, Nemačka )

3.  Vazdušne granice centar ( Rim , Italija )

4.  Zapadna morske granice centar ( Madrid, Španija )

5.  Centar za obuku Ad hok za obuku ( Traiskirchen , Austrija )

6.  Istočna morske granice centar ( Pirej , Grčka )

Dve godine nakon osnivanja “ ad hoc“ centara Evropski savet odlučio da ode korak dalje . U cilju poboljšanja procedura i metoda rada zajedničke jedinice u , 26. oktobra 2004. na Evropskom agencijom za za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica Evropske unije ( Frontek ) osnovana je Uredbom Saveta ( EC ) 2007/2004 .

Frontek promoviše , koordinira i razvija evropsko upravljanja granicama u skladu sa statutom osnovnih prava EU primenom koncepta integrisanog upravljanja granicom .

Frontek pomaže da granični organi iz različitih zemalja EU rade zajedno . FRONTEKS je puni naziv je Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica Evropske unije . Agencija je osnovana 2004. godine da se ojača i pojednostavi saradnju između nacionalnih graničnih vlasti .

(izvor-serb.rs)